مدیر فروش

مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا در رشته مرتبط

خوش برخورد، روابط عمومی عالی و ظاهر آراسته

پشتکار در پیگیری امور فروش

سابقه فروش در زمینه محصولات ضدویروس و امنیتی 

انجام ماموریت های خارج از تهران

کارشناس فروش

مدرک تحصیلی کاردانی به بالا در رشته مرتبط

خوش برخورد، روابط عمومی عالی و ظاهر آراسته

پشتکار در پیگیری امور فروش

سابقه فروش در زمینه محصولات ضدویروس و امنیتی امتیاز محسوب می شود

کارشناس فنی

مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا در رشته مرتبط

خوش برخورد، روابط عمومی عالی و ظاهر آراسته

آشنا به امور شبکه و امنیت

سابقه فروش در زمینه محصولات ضدویروس و امنیتی امتیاز محسوب می شود

ارسال رزومه: Job@abel.ir